dimarts, 28 de desembre de 2010

Anellament a Constantí

Vam anar a anellar el 6-11-10 a Constantí amb el Pere Josa. Va caure merla (Turdus merula), mosquiter comú (Phylloscopus collybita), tord comú ( Turdus philomelos), pinsà comú (Fringilla coelebs), mallerenga carbonera (Parus major), mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), bitxac comú (saxicola torquatus), gaig (Garrulus glandarius), pit roig (Erithacus rubecula), tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) i cotxa fumada (Phoenicurus ochruros).

També van ser observats nombrosos exemplars de gavina capnegra (Larus melanocephalus), picot verd (Picus viridis), aligot comú (Buteo buteo) i estornell vulgar (Sturnus vulgaris).

Fotografies de l'anellament a Constantí

Bitxac comú (Saxicola torquatus)


Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Gaig comú (Garrulus glandarius)

Gaig comú (Garrulus glandarius)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)