dimarts, 4 de setembre del 2012

Anellament a la Reserva Biològica de Canal Vell

Els dies 28 i 29 d'agost de 2012 vam estar anellant a la reserva biològica de Canal Vell amb Alejandro Conde i la seva filla, Thamar.

El primer dia vam arribar cap a les 7:30 per agafar la primera batuda que acostuma a ser la més interessant. L'espècie dominant va ser la boscarla de canyar (A. scirpaceus) que en vam agafar unes 50 al llarg de tot el dia, seguides pel mosquiter de passa (Ph. trochilus). Durant el dia també vam agafar bastantes orenetes vulgars, rossinyols, balquers, mastegatatxes, pardals comuns, blauets, una cotxa cua-roja i una BOSQUETA ICTERINA (Hippolais icterina)!
Durant el migdia vam observar des d'un mirador molt alt els ocells de la llacuna de l'Estella. Hi havia flamencs (Ph. roseus), fumarells carablancs (Ch. hybrida), fotges (F. atra), gavines vulgars (C. ridibundus), gavià argentat (L. michaellis) i diferents espècies d'ànecs que en la llunyania no podíem distingir (Anas sp.). També vam veure dues àguiles pescadores (P. haliaetus).

El segon dia va ser molt similar al primer. Vam agafar les mateixes espècies abundants amb l'excepció de una merla (T. merula), un rossinyol bord (C. cetti), dos boscalers comuns (L. luscinioides) i oreneta de ribera (R. riparia).